מודיעין אנרגיה
שותפות לחיפושי גז ונפט
פיזור סיכון
המאופיין בהשקעות יחד עם שותפים מקומיים איכותיים
מיקוד גיאוגרפי
Kern County - האזור הפעיל ביותר מבחינת הפקת נפט בקליפורניה

שותפות מודיעין נוסדה במאי 1992 ועוסקת בתחום חיפושי הנפט והגז.
לשותפות 4 פרויקטים בקליפורניה, ארה"ב: Mountainview, GrapeVine, Shideler, Cassini,  ומחזיקה ב-10% מחזקת שמשון בישראל.

השותפות נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.