חדשות ועדכונים
 1. 16.6.2015

  בקשה לקבלת רישיון בשטח רישיונות 347/"מירה" ו-348/"שרה" (להלן: "הרשיונות") - עדכון

  למידע נוסף
 2. 11.6.2015

  רשיון שמשון - עקב הגעה לתגלית בכוונת הממונה להעניק שטר חזקה.

  למידע נוסף
 3. 2.6.2015

  פטור מהסדר כובל בהעברת זכ' ברש' שמשון + דניאל לAGR, כפוף לממונה.

  למידע נוסף
 4. 31.5.2015

  תוצ' אסיפה מ-31.5.15 - אישור התקשרות עם צחי סולטן

  למידע נוסף
 5. 27.5.2015

  בקשת חלק משות' שרה ומירה לקבלת רשיון גיא בחלק משטח הרשיונות

  למידע נוסף
 6. 30.4.2015

  אסיפה מיוחדת ב-31.5.15-הגשת רשיון יבשתי עם צחי סולטן-תיקון - המשך

  למידע נוסף
 7. 30.4.2015

  אסיפה מיוחדת ב-31.5.15-הגשת רשיון יבשתי עם צחי סולטן-תיקון 

  למידע נוסף
 8. 21.4.2015

  אסיפה ב31.5.15-התקשרות עם צחי סולטן להגשת בקשה לרשיון יבשתי - המשך

  למידע נוסף