ניהול מו”מ לרכישת זכויות נפט בשלושה פרויקטים בקליפורניה, ארה”ב

Modiin energy 28.06.2017