ממצאים ראשונים בקידוח בפרוייקט Mountain View בקליפורניה, ארה”ב

Modiin energy 16.07.2017