התחלת קידוח THOMSON 72X-8 בפרויקט MOUNTAIN VIEW בקליפורניה, ארה”ב

P1151598-00