התחלת קידוח 1-31 BORDEAUX בפרויקט Grapevine בקליפורניה, ארה”ב

P1151328-00