התחלת ביצוע קידוח CHARDONNAY בפרויקט GRAPEVINE בקליפורניה, ארה”ב

Modiin energy 02.07.2017