השלמת עסקה לרכישת זכויות נפט בפרויקט Grapevine בקליפורניה, ארה"ב

modiin-energy-29-11-2016