הסתיים סקר סייסמי בפרויקט Mountain View בקליפורניה ארה”ב

modiin-energy-13-11-2016