הוחלט על ביצוע מבחני הפקה בפרויקט Mountain View בקליפורניה ארה"ב

Modiin energy 17.07.2017