הוחלט להשתתף בקידוח בפרוספקט HABANERO בפרויקט MOUNTAIN VIEW בקליפורניה

P1151812-00