דירקטוריון השותפות אישר השתתפותה בקידוח בפרויקט Grapevine בארה"ב

Modiin energy 16.05.2017