דוח הערכת משאבים מותנים בפרויקט GRAPEVINE בקליפורניה ארה”ב

Modiin energy 09.05.2017