שותפות מודיעין נוסדה במאי 1992 ועוסקת בתחום חיפושי הנפט והגז.
לשותפות 5 פרויקטים בקליפורניה, ארה"ב: Mountainview 24.75% GrapeVine 22.3% Cassini 35.625% Shideler 37.5% Concord 37.5%  ומחזיקה ב-10% מחזקת שמשון בישראל.

השותפות נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב (סימול: מדע). ניהולה השוטף של השותפות מתבצע ע”י מודיעין אנרגיה ניהול (1992) בע”מ (“השותף הכללי”), חברה פרטית בבעלות IDB חברה לפיתוח בע”מ, מר יצחק סולטן  ובעלי עניין אחרים.