מודיעין אנרגיה

המידע הגיאולוגי הראשוני עליו התבססו השותפים הוא סקר סייסמי אשר בוצע בשנת 2001 ומידע רב מקידוחים אשר בוצעו באזור.
ב-2016 ביצעו השותפים בפרויקט סקר 3D עדכני בשטח של 24 מייל מרובעים.
הסקר עובד באמצעים מתקדמים ועל בסיסו ועל בסיס המידע הקודם, גובשו פרוספקטים ראשוניים לקידוח.

פרוספקט TRINIDAD 7; נקדח בהצלחה והוכרזה תגלית מסחרית, הבאר מפיקה נפט באופן סדיר.
במהלך רבעון אחרון של 2018, צפוי קידוח פיתוח.