מודיעין אנרגיה

הפרויקט ממוקם במחוז Kern בקליפורניה. עד היום הופקו באזור זה למעלה מ-12 מיליארד חביות נפט ו11 TCF של גז טבעי.

ממערב לשטח הפרויקט התגלה שדה נפט בשם Viejo Rio בו הופקו עד היום למעלה מ- 9 מיליון חביות נפט.

בפרויקט שותפה ב – 25% -California Resources Corporation NYSE: CRC 

השותפים ביצעו בפרויקט סקר 3D עדכני בשטח של 24 מייל מרובעים ועל בסיסו בוצעו 2 קידוחים ראשונים בשטח הפרוייקט, 2 הקידוחים הסתיימו בהצלחה ומפיקים נפט באופן סדיר.

ברבעון האחרון 2018 או רבעון ראשון 2019 צפוי קידוח פיתוח.