רון מאור

מנכ"ל

רו"ח אייל סאבו

סמנכ"ל כספים

גדעון בר-עם

גיאולוג

יו"ר הדירקטוריון

רון מאור

סגן יו"ר הדירקטוריון

יצחק סולטן

דירקטור

יהושע אברמוביץ

דירקטור חיצוני

נחמה ציבין

דירקטורית חיצונית

מר שוקי שטרן

דירקטור בלתי תלוי

מר בן בלייברג

דירקטור