מודיעין אנרגיה

רון מאור

מנכ"ל

רו"ח אייל סאבו

סמנכ"ל כספים

גדעון בר-עם

גיאולוג

שולם לפידות

יו"ר הדירקטוריון

רון מאור

סגן יו"ר הדירקטוריון

יצחק סולטן

דירקטור

יהושע אברמוביץ

דירקטור חיצוני

נחמה ציבין

דירקטורית חיצונית

מר שוקי שטרן

דירקטור בלתי תלוי

מר בן בלייברג

דירקטור