שותפות מודיעין נוסדה במאי 1992 ועוסקת בתחום חיפושי הנפט והגז.
לשותפות 5 פרויקטים בקליפורניה, ארה"ב: Mountainview 24.5% GrapeVine 22.3% Casini 35.625% Concord 37.5% Shideler 37.5% וב-10% מחזקת שמשון בישראל.

השותפות נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב (סימול: מדע).
ניהולה השוטף של השותפות מתבצע ע”י מודיעין אנרגיה ניהול (1992) בע”מ (“השותף הכללי”), חברה פרטית בבעלות IDB חברה לפיתוח בע”מ, מר יצחק סולטן ובעלי עניין אחרים.

האסטרטגיה שלנו
ביסוס מעמדה של מודיעין כבעלים של פורטפוליו נכסי נפט מניבים במדינות מפותחות יחד עם שותפים מקומיים.
פורטפוליו הנכסים גובש לאחר סינון מיפוי ובדיקה של עשרות פרויקטים ומתאפיין ברמת סיכון גיאולוגי נמוכה וחשיפה כספית מועטה, כך שפיתוח הבארות הראשונות ישמש כמקור מימון להתרחבות עתידית ולקידוחי המשך.